POLANKA DLA WSZYSTKICH!

OD 8 LAT POWSTAJE PLAN ZAGOSPODAROWANIA POLANKI

Od 2011 r. trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym rezerwat przyrody „Kępa Redłowska”, w tym obszar Polanki Redłowskiej, gdzie niegdyś znajdował się kompleks basenów. Plan w obecnym kształcie przewiduje w tym miejscu możliwość zabudowy hotelowej.

PETYCJA PRZYNOSI EFEKT

W lutym do prezydenta Gdyni trafiła podpisana przez 4,5 tys. mieszkańców petycja dotycząca niesprzedawania terenów Polanki Redłowskiej oraz rezygnacji z przeznaczenia jej na funkcje hotelowe, a wraz z nią list otwarty podpisany przez 16 organizacji, którego autorzy domagali się zorganizowania wysłuchania publicznego. Działania te odniosły skutek – 29 kwietnia odbyło się spotkanie prezydenta i planistów z mieszkańcami, w efekcie którego Wojciech Szczurek zadeklarował wstrzymanie tworzenia planu i sprzedaży nieruchomości i zaproponował, by mieszkańcy do końca sierpnia przedstawili swoje pomysły na zagospodarowanie Polanki.

USTAWIAMY KRZESŁA W KRĄG

Wzięliśmy się do pracy. Na pierwszym spotkaniu krzesła ustawione w jedną stronę intuicyjnie ustawiliśmy w krąg. Hotel, który miałby powstać na Polance nikomu z nas widoku z okien nie zasłoni, chcemy przedstawić alternatywne pomysły, bo z różnych względów miejsce to jest nam bliskie i wzbudza emocje. Podzieliliśmy między siebie zadania i opracowaliśmy plan działań.

CO SIĘ DZIEJE I JAK MOŻESZ POMÓC

Dołącz do nas, napisz wiadomość, każdy jest mile widziany. Razem przygotujemy wydarzenia na Polance. Ty lub Twoi bliscy macie zdjęcia i wspomnienia związane z Polanką? Podzielcie się nimi!